Kropp och Själ i P1 om hur dagens forskning och behandling av pedofiler ser ut där psykiatrikern Christoffer Rahm,
psykologen Katarina Görts Öberg och terapeuten Börje Svensson deltar.
 
En historisk tillbakablick görs också i programmet av historiken Marie Lindstedt Cronberg, som beskriver hur samhällets
syn på sexuella övergrepp mot barn har förändrats över tid.
 
 

unt.se skriver:

Varje barnpornografiskt foto eller film skildrar ett faktiskt övergrepp, av ett faktiskt barn. Johanna är ett av de barnen.

Johannas barndom var aldrig lätt. Hon växte upp i ett hem utanför Uppsala med alkoholiserade föräldrar som bråkade konstant och gav henne stryk.

När Johanna började skolan blev hon mobbad men hittade en kompis. En tjej som liksom Johanna var sju år och som hon kunde åka hem till och därmed
slippa sin hemsituation, som hon i dag beskriver som katastrofal. När Johanna och kompisen lekte brukade även kompisens pappa vara där.
 

– Han var alltid nära och i början tyckte jag jättemycket om honom. Han var alltid väldigt snäll. Jag fick sitta i hans knä och han bjöd på saft och bullar, säger Johanna som i dag är vuxen.

Uppmärksamheten som kompisens pappa gav Johanna gjorde att hon äntligen kände sig älskad. Något hon hade längtat efter hela livet. Men pappan hade
en tydlig agenda.
 
– Allt började väldigt varsamt. Hans kramar blev längre, hans händer stannade kvar längre och när han hade gjort en stabil grund att det var okej, växlade
han upp till att föra sina händer innanför min tröja. Sedan lade han in ytterligare en växel efter det, säger hon.
 

Kompisens pappa begick grova våldtäkter mot Johanna. Dessutom fotade han henne före och efter övergreppen.

Läs hela artikeln

 

sr.se skriver:

Enligt forskning vid Uppsala universitet, så har var femte vuxen kvinna i Sverige och var tjugonde man, någon gång i livet utsatts för allvarligt sexuellt våld.

Men för de kvinnor och män i Norrbotten som utsatts som barn och söker hjälp som vuxna finns inte hjälp att få inom landstinget. De har sämre hälsa senare i livet än andra, och det finns en klar koppling till utsatthet senare i livet.

En som har erfarenhet av det är Maria. Hon utsattes för närmare tusen sexuella övergrepp av sin styvfar under hela sin uppväxt.

Läs artikeln och lyssna på inslaget

 

Under HOPP Dagen om Sexuell Utsatthet som vi arrangerade i Linköping 21 november 2016 gjorde SVT Östnytt följande inslag med en medlem i HOPP.

Vi hade medel från Brottsofferfonden för att genomföra dagen.

Läs artikeln och se inslaget

 

svt.se skriver:

Det visade sig att så många som 70% av personer som utsatts för sexuellt våld hade fått någon form av frysreaktion - de hade blivit orörliga och oförmögna att göra motstånd när de utsattes för en våldtäkt. Nästan 50% hade upplevt frysreaktionen som extrem.

Läs hela artikeln

 

Bra att kunskapen om detta ökar så att fler utsatta kan få rätt hjälp inom vården säger vi inom HOPP, som vet hur viktig denna kunskap är för läkningsprocessen.