Idag lever 1,7 miljoner människor i Sverige med erfarenheter och minnen av sexuella övergrepp från barndomen (Våld och Hälsa, 2014). Två tredjedelar lever med symtom och har beteenden som är sammankopplade med den skadliga stress som det innebär att leva med ett obearbetat trauma.

Många är inte medvetna om att deras symtom, signaler och beteenden hänger samman med utsattheten som barn. Psykisk ohälsa är ofta en konsekvens vilket orsakas av den isolering som uppkommer efter traumatisering och är särskilt stark vid sexuell traumatisering.

 

Efter sexuella övergrepp i åldern 0-6 år förekommer följande symtom:

77% generaliserat PTSD

61% oro/ångest

55% mardrömmar

36% regression/omogenhet

35% sexualiserat beteende

 

Efter sexuella övergrepp i åldern 13-18 år förekommer följande symtom:

71% självskadebeteende

52% missbruk

46% depression

45% rymningar

45% tillbakadragenhet

41% självmordsbenägenhet

38% promiskuitet

 

Varje år tillkommer 7 500 barn enligt BRÅ och forskning visar att 90% av alla fall är okända för myndigheter.

Vuxna som idag lever med dessa konsekvenser berättar om svårigheter de har haft när de försökt tala om som barn vad de varit utsatta för, och hur vuxenvärlden haft svårt att hantera barnets berättelser.

Detta är än idag största orsaken till att barn inte berättar. Det vill vi i HOPP ändra på genom att skapa en större medvetenhet hos vuxna så att utsatta barn och vuxna kan få rätt stöd och hjälp att läka.

 

Sexuella övergrepp förekommer:

• I alla åldersgrupper

• I alla samhällsgrupper, miljöer och kulturer

• I alla kombinationer av kön, ålder och social relation mellan förövaren och offer

• På alla anatomiska genomförbara sätt

Källa: Sexuella övergrepp, Barnskyddsteamet Astrid Lindgrens barnsjukhus

 

Här kan du läsa mer om tidiga tecken hos barn och ungdomar som utsatts för sexualbrott, skrivet av Steven Lucas och Gabriel Otterman överläkare Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala:

http://www.tidigatecken.nu/

 

 

Myt: Bara kvinnor våldtas.

Fakta: Män kan bli, och blir, våldtagna och sexuellt utnyttjade. Det är heller inte avgränsat till homosexuella relationer. Sexuella övergrepp är ett uttryck för våld, makt, kontroll eller dominering av en annan person, mer än en sexuell attraktion till ett specifikt kön. Forskning visar att majoriteten av det sexuella våldet mot män begås av heterosexuella män.

 

Myt: Våldtäkter sker oftast av en främling i en mörk gränd/park.

Fakta: I mer än 85% av fallen är våldtäktsmannen känd av offret t ex en partner eller tidigare partner, vän, kollega, bekant eller professionell, vilket oftast inte innebär en mörk gränd eller park.

 

Myt: Kvinnan skrek aldrig och kämpade inte emot. Det kan inte ha varit en våldtäkt.

Fakta: Bara för att det inte finns ett synligt bevis för våld innebär det inte att offret inte blivit utsatt för övergrepp. Offren blir ofta hotade på ett eller annat sätt och bestämmer sig för att begränsa skadeverkningarna t ex mer våld, död genom att inte kämpa emot. Chock och rädsla kan också få offret att stelna till under ett övergrepp.

 

Myt: Kvinnor kan inte begå sexuella övergrepp mot andra kvinnor.

Fakta: Kvinnliga förövare är mindre vanligt, men det förekommer och deras brott har samma förödande konsekvenser för offret.

 

Myt: Hon var full, flirtade och var utmanande klädd. Hon bad om det. Hon måste gett sitt samtycke.

Fakta: Hur en person är klädd eller hur de agerar t ex flirtar eller dansar provokativt, betyder inte att denne förtjänar att bli ett våldsoffer. Om en man t ex viftar med sin plånbok på krogen och någon sedan stal den, så skulle ingen säga att personen som stal den inte var en riktig tjuv.

 

Myt: Ett riktigt våldtäktsoffer anmäler våldtäkten direkt.

Fakta: När en person utsätts för extrem stress försöker psykologiska mekanismer att hantera stressen. Våldtäktsoffret kan uppleva en känslomässig chock där reaktionen blir en kraftig overklighetskänsla och avståndstagande. Ett trauma kan påverka hur personen tänker, känner och beter sig efter övergreppet och det är en av orsakerna till att våldtäktsoffer oftast inte anmäler brottet direkt.

 

Ett samtycke till sex är när båda partner i laglig ålder, frivilligt utan tvång och med kapacitet att ta ett beslut vill ha sex.

Ett samtycke är ett medgivande till en sexuell relation utan rädsla, tvång, våld eller förnedring.

Ett samtycke är aktivt och inte passivt, alltså ett val att säga “ja”. Hen har dessutom alltid rätt att när som helst ändra sig.

 

Om du sover, är väldigt full, drogad eller sjuk är det osannolikt att du haft kapacitet att ge ett medgivande. Det är heller inte tillåtet att manipulera någon till ett medgivande.

 

Exempel:

“Jag sa nej och han försökte övertala mig. Sen började han skrika och bli arg. Till sist var jag så rädd att jag inte vågade säga ifrån”

“Jag sa till honom att jag var för trött för att sa sex. Jag somnade och vaknade av att han började ha sex med mig. Han vägrade sluta.”

“Jag var på krogen. En kille frågade mig om jag ville ha sex. Jag svarade inte utan gick till toaletterna. Han följde efter mig, puttade in mig på en toalett och våldtog mig”.

INGEN av dessa personer har givit sitt samtycke!

 

I denna fantastiska film Tea Consent beskrivs samtycke till sex så bra. Se, lär och sprid gärna vidare!

 

Att tala om övergrepp som man varit utsatt för är svårt. Det är oftast förenat med starka känslor av skam, ångest och ilska. För att underlätta bearbetningen har barn och föräldrar haft behov att lära sig flera olika sätt att lugna och trygga sig själva som exempelvis andningsteknik och avslappningsteknik. Det hjälper att hantera svåra situationer i vardagen.

Den som varit utsatt behöver också få hjälp med att kunna sätta ord på känslor förbundna med sina trauman. De behöver redskap för att på olika sätt berätta vad de har varit med om.

Barn som varit utsatta för sexuella övergrepp via IT kan vara mycket upptagna av sin egen delaktighet och att de blivit lurade och manipulerade. De behöver de gå igenom hur det kunde komma sig att de lurades, manipulerades och kränktes och varför nätkontakten blev så viktig.

 

Det är olagligt att ha sex med någon som är drogad, väldigt onykter eller medvetslös och därför inte kan värja sig. Det räknas numera som våldtäkt. Många sexuella handlingar, inte bara samlag, kan klassas som sexualbrott.

Sexuella övergrepp kan vara både fysiska och icke-fysiska. Förövaren använder inte alltid tvång vid övergreppet. I stället kan en vuxen förövare utnyttja den makt och auktoritet han eller hon har.

Sexuella kontakter mellan förälder och barn eller barnbarn, eller mellan syskon, kallas för incest och är ett brott.

Källa: Brottsrummet