Valda vid årsmötet 2018

Jonna Svensson, ordförande

Bengt Lundegårdh, kassör

Annika Lundegårdh, ledamot

  

Suppleant

Sara Englund

Kati Gulacsi

 

Valberedning 

Siv Lundgren

Elin Wahlsten

Malva Wahlsten

 

 

Revisor

Zahrah Lifvendahl